בחר את התוכנית שלך

מחירון הנהלת חשבונות

ללא חיובים נסתרים, ניתן לביטול בכל רגע, ללא התחייבות

חבילת שירותים לחברה בע”מ
490לחודש
 • פתיחת תיקים ברשויות
 • דיווח וייצוג מול רשויות המס
 • שירותי הנהלת חשבונות חשבות שכר וייעוץ עסקי
 • דיווחים שוטפים לרשויות המס
 • ייצוג מול רשויות המס
 • טיפול וייעוץ שוטף
חבילת עוסק מורשה
195לחודש
 • פתיחת תיקים ברשויות
 • ייצוג מול רשויות המס
 • שירותי הנהלת חשבונות חשבות שכר וייעוץ עסקי
 • עריכת הצהרת הון
 • עריכת דוח שנתי למס הכנסה
חבילת עוסק פטור
75לחודש
 • פתיחת תיקים ברשויות
 • ייצוג מול רשויות המס
 • הנהלת חשבונות וייעוץ עסקי
 • עריכת הצהרת הון
 • עריכת דוח שנתי למס הכנסה